top of page

Het zelfgenezend vermogen van je lichaam, is het mooiste wat je hebt.

05944666-3d9c-4a9d-9dc8-ec59a7cc2e05.jfif

Wie ben ik

Een zetje in de goede richting

Het zelfgenezend vermogen van je lichaam, is het mooiste wat je hebt. Opgebouwde lichaamsspanning – Body Stress - zorgt voor ongemakken, uiteenlopende (pijn) klachten en kost energie.  Body Stress Release is een zachte, nauwkeurige gezondheidstechniek die je lichaam helpt deze spanning los te laten. Je lichaam krijgt hiermee de kans te herstellen, jouw energie komt weer terug. In mijn praktijk voor Body Stress Release geef ik jouw lichaam letterlijk het zetje in de goede richting.

 

Therapiemoe
Zelf kwam ik in 2009 in aanraking met Body Stress Release (BSR), toen ik extreme pijn had overgehouden aan 2 operaties aan mijn onderrug. Als sportieve moeder van jonge kinderen kon ik bijna niets meer doen. Na alles in het reguliere circuit te hebben geprobeerd, was ik therapiemoe. Tot iemand mij overhaalde om naar een BSR practitioner te gaan. Al in een paar sessies verdween de pijn. Ik was zo onder de indruk van het resultaat van deze efficiënte gezondheidstechniek en van de verhalen over de geschiedenis, de studie en de ervaringen met BSR, dat ik dacht:
"Als ik dit kan leren, heb ik het mooiste beroep in de wereld. Mensen helpen hun kwaliteit van leven terug te krijgen, en een bijdrage leveren aan een leven zonder opgebouwde lichaamsspanning."

Onvergetelijke ervaring

Jaren later was het moment daar om deze gedachte te verzilveren. Terwijl ik de HBO-opleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis, volgens Plato, doorliep, kwam het nieuws dat ik in 2021 de opleiding tot Bodystress Release Practitioner in Zuid Afrika mocht volgen. De gepassioneerde docenten en de fantastische groep studenten van over de hele wereld hebben mijn tijd in Afrika tot een intensieve, leerzame, waardevolle en onvergetelijke ervaring gemaakt.

Welkom

Ik help je graag om jouw zelfgenezend vermogen te herstellen, zodat ook jij weer kunt genieten van de mooie dingen in het leven. Wees welkom in mijn praktijk.
Wil jij ook herstellen van jouw klachten en jouw kwaliteit van leven terugkrijgen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Wie ben ik
BSR LOGO 2020 - Praktijk Teteringen WIT.png
f6f8c1c8-aef9-4267-883d-83aae4d84b21.jfif
Sjabloon fotokader WIT 300 dpi 2.png
Algemene praktijkinformatie
Tarieven en vergoedingen

Algemene Praktijkinformatie

Op afspraak

Body Stress Release Teteringen werkt uitsluitend op afspraak.
Voor een afspraak, kun je bij voorkeur whatsappen, ik neem zodra ik in de gelegenheid ben contact met je op. Voor een afspraak kun je ook mailen of bellen. Bij verhindering kun je 48 uur van te voren kosteloos annuleren. Tussen de 48 en 24 uur van te voren wordt

50% in rekening gebracht. Binnen 24 uur ben je de kosten van het afgesproken consult verschuldigd.

Het eerste consult duurt 45-60 minuten, een vervolgconsult 30 tot 40 minuten. Om het zelfherstellende vermogen te activeren en het lichaam te laten wennen aan de behandeling, beginnen we altijd met het maken van een serie van 3 afspraken - op dag 1, dag 4 en dag 11.

BSR LOGO 2020 - NL RGB.png
2024 CAT_vergoedbaar_afdruk.jpg

Tarieven & Vergoedingen

Tarieven
Volwassenen consult: € 60,-
Kinderen t/m 12 jaar: € 50,-

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed, en erkent door de beroepsorganisatie.

Betalingswijze
Direct na consult per betaalverzoek,  contant of per bankbetaling. Je ontvangt na iedere betaling een digitale factuur.

Vergoedingen
De praktijk voor Body Stress Release Teteringen is aangesloten bij BSRAN en CAT.  Ik beschik onder andere over een HBO diploma medische basiskennis volgens Plato. Dit kan belangrijk zijn i.v.m. eventuele vergoeding van de verzekeraar. Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt (gedeeltelijk) de BSR-sessies, mits je een aanvullende verzekering hebt. Kijk op Zorgwijzer of jouw verzekering Body Stress Release vergoedt.
De tegemoetkoming gaat altijd uit het aanvullende verzekeringspakket en gaat niet ten koste van het eigen risico of eventuele fysiotherapiebehandelingen.

Privacy
BSR therapy-86.jpg
Klachten en geschillen

BSR Teteringen en jouw Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met cliëntgegevens om bestaande en nieuwe cliënten te informeren hoe ze omgaan met gegevens.
Zie hieronder hoe BSR Teteringen hiermee omgaat. Mochten er naar aanleiding van dit document vragen zijn dan kunt je altijd bij mij terecht.
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, voor je als jouw behandelend practitioner, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd. De wettelijke bewaartermijn van je dossier is 20 jaar.

Dossier
Ook kunnen in jouw dossier gegevens worden opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die zijn opgevraagd  bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld jouw huisarts. Deze gegevens worden alleen opgevraagd met jouw expliciete toestemming.
 
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 •  zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens

 •  als enige toegang heb tot jouw gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release, het volgen van de vorderingen en het uitvoeren van de financiële administratie

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

 
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer er verwijzing plaatsvindt naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • voor gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid

 • om jou te bereiken per mail, telefoon of tekstbericht

 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Mocht het om andere redenen nodig zijn jouw gegevens te gebruiken, dan gebeurt dat alleen nadat je bent geïnformeerd en jouw expliciete toestemming daarvoor hebt gegeven.

Klachten & geschillen

In geval van klachten met betrekking tot de BSR-behandeling ga ik graag het gesprek aan. Mochten we er niet samen uitkomen, dan verwijs ik naar de klachtenregeling van het Collectief Alternatieve Therapeuten. Ik van als CAT therapeut onder GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. 

Privacy op de kwitantie
Op de kwitantie die je ontvangt na jouw behandeling, staan gegevens die de zorgverzekeraars vragen.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats

 • datum van de behandeling

 • aard van de behandeling

 • de kosten van de behandeling


Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht:

 • om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

 • om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

 • op gegevensoverdraagbaarheid; dit houdt in dat jij mij kunt verzoeken om de door mij verzamelde persoonsgegevens van je in een digitaal document naar je of een door jouw genoemde organisatie te sturen

 • op verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van jouw persoonsgegevens, jouw verzoek tot intrekking van de toestemming of jouw bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@bsrteteringen.nl

GATVirtueelschild2024.png
bottom of page